SKOK-saops

Success Story

Svetovna zveza združenj otroške kirurgije

Dekleracija otroške kirurgije

Z namenom za dosego najboljše možne oskrbe otroških kirurških bolnikov je bila sprejeta deklaracija otroške kirurgije. Deklaracijo je sprejel WOFAPS (svetovna zveza združenj otroških kirurgov) sprejeta je bila 2001 na Japonskem- Kyoto.

  • Otroci niso le majhni odrasli in imajo zdravstvene in kirurške težave in potrebe, ki so pogosto precej drugačne od tistih, s katerimi se zdravniki srečujejo pri odraslih. Dojenčki in otroci si zaslužijo najboljšo dostopno zdravstveno oskrbo. Vsak dojenček ali otrok z boleznijo ali poškodbo ima pravico do zdravljenja v okolju, ki je zavezano njihovi oskrbi in zaposluje otroške zdravstvene ali kirurške specialiste.

  • Otroški kirurgi so posebej izurjeni zdravniki z obsežnimi izkušnjami in najvišjim strokovnim znanjem za zdravljenje dojenčkov in otrok vseh starosti (od neonatalnega obdobja do adolescence) s kirurškimi obolenji. Zaradi svojega edinstvenega urjenja zagotavljajo specialisti otroške kirurgije otrokom širok izbor možnosti zdravljenja in najvišjo kakovost oskrbe.

  • Otroški kirurgi diagnosticirajo, zdravijo in nadzirajo kirurške potrebe otrok, vključno s kirurškim zdravljenjem prirojenih defektov, resnih poškodb pri otrocih (vključno s poškodbami, ki zahtevajo operativne posege), čvrstih tumorjev, stanj, ki zahtevajo endoskopske in minimalno invazivne posege, in vsemi ostalimi kirurškimi posegi pri otrocih, vključno z ambulantno kirurgijo.

  • Z namenom, da bi dojenčkom in otrokom zagotovili najboljšo kirurško oskrbo, bi morali kompleksne pediatrične kirurške posege izvajati v specializiranih pediatričnih centrih z oddelki za intenzivno nego, ki so primerno opremljeni z moderno tehnologijo. Poleg izurjenih otroških kirurgov bi morali v teh ustanovah zaposlovati tudi druge multidisciplinarne pediatrične specialiste, vključno z radiologi, anesteziologi in patologi. Tovrstni specializirani centri pogosto zagotavljajo izobraževalno podiplomsko usposabljanje / raziskovanje in bi morali zagotavljati oskrbo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Success Story

Dr. Jay L. Grosfeld, Prof. Emeritus Otroške Kirurgije

Predsednik - W.O.F.A.P.S.

( Kyoto, Japonska. 2001 )

Success Story