Nastanek Sekcije Kirurgov Otroške Kirurgije – SKOK

V Sloveniji je bila otroška kirurgija priznana, kot samostojna specializacija šele leta 2015. Priznanje specializacije je bil plod trdega dela in dolgoletnih prizadevanj prof. Silva Lipovška, dr. med, profesor otroške kirurgije v tujini, Evropski specialist otroške kirurgije in njegovega tima. Prvi korak na poti do priznanja otroške kirurgije kot samostojne specializacije pa je bila ustanovitev Sekcije kirurgov otroške kirurgije (SKOK). SKOK je bil ustanovljen leta 2007 v Splošni bolnišnici Celje s podporo te ustanove, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Kliničnega centra Ljubljana in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

V naslednjih letih se je SKOK aktivno prizadeval za priznanje otroške kirurgije kot samostojne specializacije v Sloveniji. Istočasno pa je tudi aktivno sodeloval s raznimi strokovnimi združenji otroške kirurgije v tujini. Leta 2011 v sodelovanju z EUPSA (European Paediatric Surgeons Association) je uspešno organiziral »IV. podiplomski tečaj otroške kirurgije za srednjo in vzhodno Evropo« v Mariboru.

EUPSA vsako leto organizira svoj kongres, ki je osrednji dogodek leta na področju evropske in celo svetovne otroške kirurgije, v eni od evropskih držav. Največji dosežek pa je bil, da je EUPSA zaupala SKOK-u organizacijo »16. Evropskega Kongresa otroške kirurgije. »SLOVENIJA 2015«.

Sekretar SKOK-a prof. Silvo Lipovšek je v tujini zastavil ves svoj ugled in vpliv, da so lahko SKOK-u zaupali organizacijo kongresa, kljub temu, da uradno otroška kirurgija kot specializacija še ni bila priznana. Samo dva dni (15. junija 2015) pred pričetkom kongresa, je Zdravniška zbornica Slovenije priznala otroško kirurgijo kot samostojno specializacijo. S tem so se uresničile dolgoletne sanje, da lahko tudi v SLOVENIJI za otroške kirurške bolnike skrbijo posebno na tem področju izobraženi otroški kirurgi.

Delo otroških kirurgov je posebno poslanstvo, poslanstvo, da čim manj travmatično pomagamo kirurškemu otroku. Zato se SKOK ves čas prizadeva , da znanje svojih članov dograjuje in prinaša v Slovenijo sproti vse novosti. Člani SKOK-a se redno udeležujejo raznih izobraževanj v najbolj sodobnih centrih otroške kirurgije v Evropi in po Svetu.

Skok saops

SEKCIJA OTROŠKE KIRURGIJE - UKC MARIBOR
NASLOV:
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR,
ODDELEK ZA OTROŠKO KIRUGIJO,
LJUBLJANSKA ULICA 5, 2000 MARIBOR
TELEFON: +386 2 321-14-83